skip to Main Content

LOUISA TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019

Hãng thời trời thiết kế LOUISA cơ sở 45 Kim Mã, Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại 02 vị trí: A. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG (*) Mô tả công việc - Bán hàng…

Back To Top